Mừng  Xuân Canh Dần 2010

Association sous la loi 1901 pour activités : Culturel et Social – N° de Parution : 20030019, N° d’annonce : 2698.

  Copyright  © AVLF 2014

kỷ niệm 30 năm

ngày cưới của anh chị Kim Hạnh & Huệ

(hình ănh này là của anh Doan)

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 16/05/2010

Hùng & Mai

Pimay 2554 ngày 18/04/2010

Ban Họp Bạn Karaoké Ngày 03/01/2010

Thẳng & Hồng

Ban Họp Bạn Karaoké 2010

Tân & Loan

Hình ảnh năm 2010