Association sous la loi 1901 pour activités : Culturel et Social – N° de Parution : 20030019, N° d’annonce : 2698.

  Copyright  © AVLF 2014


Ban Họp Bạn Karaoké ngày 18/01/2015

Báu & Khương

Tại salle Auber


Mưng Xuân Ất Mùi 2015 Ngày 21/02/2015 Tại Torcy

Tác giả : Anh Bay

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 19/04/2015

Hứng & Hà

Tại salle Auber

Commémoration du 8 mai 1945 à Torcy

http://www.ville-torcy.fr/commemoration-du-8-mai-1945/

Kỷ niệm 30 thành lập hội và hè hội ngộ 2015

21/06/2015 Tại salle Auber

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 20/09/2015

Hoa & Đạt

Tại salle Auber


Ban Họp Bạn Karaoké ngày 20/12/2015 Đông & Calay Tại salle Auber

Commémoration du 11 novembre 2015 à Torcy

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 08/11/2015

Sơn & Cúc

Tại restaurant Chez Châu


Hội Thân Hữu xin  kính chúc đến quý anh chị  em và toàn thể gia quyến một năm mới 2015 an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, vạn sự như ý

Hình ảnh năm 2015