Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012


Association sous la loi 1901 pour activités : Culturel et Social – N° de Parution : 20030019, N° d’annonce : 2698.

  Copyright  © AVLF 2014

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 19/02/2012

Dũng & Chi

Liên Hoan, Hè ngày 15/07/2012

Ban Họp Bạn Karaoké ngày 28/10/2012

Thủ & Hoa

Commémoration du 11 novembre 2012 à Torcy

Tết của Hội Thân hữu Việt kiều Ai-lao tại Pháp

Lễ mừng đại thọ 100 tuổi ngày 20/05/2012

Cụ Bà Nguyễn Thị Nhạn

(Lê Văn Khai)

Hình ảnh năm 2012