Thân chào quý anh, chi.


Chúng tôi BAN XÃ HỘI hân hạnh thông báo cùng các anh, chị, chương trình sinh hoạt xã hội sẽ bắt đầu từ niên khóa 2018.


Gồm có 2 tiết mục như sau :


    1. Thông báo tin buồn

    2. Tổ chức những buổi thăm hỏi nhửng người đau yếu và các vị cao niên


  Trang Tin Buồn  lấy chủ đề: THIÊN THU VĨNH BIỆT.


Để phát huy tinh thần đoàn kết trong mọi sinh hoạt của hội.

Chúng tôi xin yêu cầu các anh chị em trong ban quản trị ,Văn hóa , Xã hội và karaoké , khi chúng ta nhận được nhửng tin buồn

Của một người thân trong gia đình hội viên , xin liên lạc với anh Quang để ra bản thông báo Tin Buồn cho bà con được biết .

Với sự hợp tác của các anh chị : Kim Phụng BTK , anh Phạm ngọc Thảo và anh Phạm văn Đạt .

   

Khi nhận được tin buồn chúng ta sẻ có nhửng chương trình như sau :


 1.Anh  Quang có phận sự liên lạc mọi chi tiết cần thiết với sự đồng ý của tang quyến . Sau đó sẻ được  đăng tãi và thông  báo

Với bà con .


 2. Buổi thăm viếng và chia buồn với tang quyến :


Chúng  ta một số anh chị em cùng anh hội trưởng sẻ có một buổi viếng thăm .

Đồng thời củng có một vòng hoa do anh Quang và anh Lê Thạch phụ trách đến để chia buồn cùng tang quyến .


 3. Ngày Lễ An Táng  : chúng tôi sẻ yêu cầu một số anh chị em trong ban tích cực   giúp đở  nếu  tang gia  cần đến  như : Phụ trách nước, trà, café v..v..Viếng thăm người đau yếu, cao tuổi .


Để nêu cao tin thần đoàn kết và tương thân tương trợ . Chúng ta sẻ liên lạc với nhau để tổ chức nhửng buổi gặp gỡ ,hoặc điện thoại  ,thăm  hỏi  nhửng người đau  yếu và cac vị cao niên .             


Mến chúc các anh, chi, em và gia quyến luôn  luôn vui mạnh.


                                                                           Vitry, ngày 11 tháng 12 năm 2017


                                                                                           Ban Xã Hội


                                                                                   M. NGUYEN Quang


Các anh chị trong Ban xã hội :


Các anh : Nguyển Quang Raphael -Lê Thạch- Phạm ngọc Thảo- Thock Alain Dũng - phạm  văn Đạt -Đỗ văn Báu .

Các chị  :Nguyển thị cẩm Hà  -Phommachack Kim Phụng -Nguyển Caroline (Hồng Sơn)


Association sous la loi 1901 pour activités : Culturel et Social – N° de Parution : 20030019, N° d’annonce : 2698.

  Copyright  © AVLF 2014